Fuarlarda ve ticari amaçlı sergilerde alıcı ve satıcılar çeşitli iş anlaşmaları yapmak üzere bir araya gelirler. Zaman açısından sınırlandırılmış aktiviteler olan sergi ve fuarlarda, çok sayıda katılımcı bir veya birden fazla ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemektedir.

1. Genel (Yatay) Fuarlar ; Belli bir sektörü veya ürün grubunu esas almaz. Zaman zaman periyodik olarak da tekrarlanan tarım, endüstri ve her türlü tüketim mallarının birlikte ve çeşitleriyle (mamul, yarı mamul ve hizmet) sergilendiği fuarlardır. Mal ve hizmetlerin ticari tanıtımı ile satışının da amaçlandığı; sosyal, kültürel ve eğlence etkinliklerinin yer aldığı ve süresi 20 (yirmi) günden fazla olmayan herkese açık düzenlemelerdir

2.  İhtisas (Dikey) Fuarları ; Belli bir konuda düzenlenen, düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen fuarlardır. Teknolojik ve uygulamalı bilgi alışverişinin artırılması, ticari iş birliğine yönelik bilgi değişimi ortamının yaratılması ve ihtiyaç duyulan ürün siparişlerinin verilmesi amacıyla düzenlenir. Ziyaretçileri genel olarak fuarın konusuyla ilgili hedef kitle oluşturur. Süresi 7 (yedi) günü geçmeyen organizasyonlardır. Örnek Demir Çelik ve Döküm Teknolojileri ve Makine Ürünleri İhtisas Fuarı /Mobilya, İnşaat, Enerji, Kitap, Bebek ve Çocuk Fuarı vb.

3. Tüketici Fuarları ; Ziyaretçisini tüketicilerin oluşturduğu ve sergilenen ürünlerin satışının yapıldığı fuarlardır. Genellikle tüketim talebinin yoğunlaştığı özel günler, haftalar veya dönemler öncesinde ya da sırasında yapılır. Ziyaretçilerinin çoğunluğunu fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezlerden gelenler oluşturduğundan belirli bir bölge ya da ülkede dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için bu fuarlar genel tanıtım ve satış geliştirme açısından oldukça yararlı olmaktadır. Süresi yirmi (20) günü geçmeyen organizasyonlardır. Hediyelik eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler fuarları vb.
 • Devamlı sergiler: Kuruluşun yerleşim alanında, ziyaretçilerin her zaman görebileceği sergilerdir.
 • Geçici sergiler: Kuruluşun ürün ve çalışmalarını belli bir süre için gösterime açmak amacıyla yapılan sergilerdir.
 • Gezici sergiler: Halkın ayağına götürüldüğü için daha etkilidir. Yöre halkının beklentileri doğrultusunda sergide uygun değişiklikler yapılabilmektedir.
 
Sergi ve Fuarların Amaçları
 • Kuruluşun tanıtımını yapmak
 • Firma imajını korumak ve geliştirmek
 • Var olan müşterilerle iletişim kurarak ürün ve hizmete olan ilgilerini artırmak
 • Potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yeni satış alanları yaratmak
 • Rakip kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve kendini değerlendirmek
 • Rakip kuruluşların yanında kendi varlığını tüketicilere duyurmak
 • Yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak  
 • Bölge temsilcilerinin etkinliğini artırmak
 • Dağıtım ve satış organizasyonu geliştirmek
 • Yüz yüze görüşmenin avantajlarını kullanarak hedef kitleyi daha iyi tanımak, beklentilerini öğrenmek
 • Hedef kitlenin firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili izlenimlerini öğrenmek
 • Elde edinilen bilgilerle pazar araştırmalarına ve uzun dönem planlamalara katkıda bulunmak 
 • Yüz yüze görüşmelerden elde edinilen bilgiler ile daha sonra bu ziyaretçilerle bağlantı kurarak uzun süreli etkin müşteri ilişkileri sağlamak
 • Sipariş imkânı yaratmak

Firmalar, müşteriyle birebir ilişki kurulması için organize edilen bir ortamda yüz yüze iletişimin avantajlarını kullanıp reklam yapma olanağı bulurlar. Sergi ve fuarların, alıcı ve satıcıları ticari bir ortam içinde bir araya getiren tek özgün pazarlama iletişimi aracı olduğunu söylemek mümkündür.
images